Kontakt s Vámi, kontakt s námi

tjhodonice @ hodonice.info

TJ HODONICE NA YOUTUBE

NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

oznameni.udalosti@pvzp.cz

internetový odkaz

Pojišťovna VZP, a.s.

 

Odbor likvidace pojistných událostí

 

Ke Štvanici 656/3

 

186 00  Praha 8 - Karlín

PROJECT GOOUT

TJ Hodonice v tělocvičně ZŠ

Po - BADMINTON
18.00 - 20.00

Út - SÁLOVÝ FOTBAL
18.00 - 20.00

St - NOHEJBAL
18.00 -20.00

Ne - FLORBAL
d
opoledne

Ne - NOHEJBAL
1
7.00 - 19.00

SENIOŘI CLUB

 

Kontaktní osoba:

Jaroslava Chytilová, tel.: 603 550 513


 

Šachová herna TJ Hodonice

ČT 17.00 - 20.00

Cvičebna aerobiku TJ Hodonice

Cvičení

ÚT 9.00 - 10.00

Pingpongová herna TJ Hodonice

ÚT 10.00 - 11.00

 

Pingpongový turnaj seniorů

03.04.2016

Klub důchodců PODYJÍ Hodonice ve spolupráci s TJ Hodonice uspořádal v sobotu 2.4.2016 již 2. ročník pingpongového turnaje pro seniory. Hrálo se v pingpongové herně KD Hodonice. V kategorii muži se zúčastnilo 8 hráčů. Zvítězil Miroslav Chytil před Josefem Petlákem a Jiří Sedlářem. V kategorii ženy s zúčastnily se 4 hráčky. Zvítězila Marie Králová před Jaroslavou Chytilovou, Vlastou Císařovou a Františkou Götzovou

Foto František Šimík

Senioři ve spolupráci s TJ Hodonice sjížděli Dyji

07.07.2015

Akce, na kterou byli zvání především místní senioři z naších obcí se uskutečnila v úterý 7.7.2015 odpledne. Plavili se po řece Dyji pod vedením Ivana Bohátky, konečná byla v Krhovicích.

Foto František a Nikolka Šimíkovi

 

Senioři zvou na hru MÖLKKY

02.07.2015

Místní senioři z Hodonic a Tasovic zvou všechny zájemce na hru MÖLKKY. Princip hry: Hrají proti sobě nejméně dva hráči/družstva. Ti se snaží házecím kolíkem srazit mölkky. Není vždy výhodné srazit co největší počet mölekk, o strategii rozhoduje počet získaných bodů svých i soupeře a rozestavení mölekk.Utkání se hraje na počet kol, kolik je hračů a nebo družstev, není-li pořadatelem předem provedena úprava. Kolo končí, jakmile jeden hráč/družstvo dosáhne rovných 50 bodů...

Více zde: http://www.molkky.cz/pravidla/

Kdo má zájem zahrát si tuto hru, má možnost - každou lichou středu - počínaje středou 15.7.2015 - vždy od 17.00 v areálu kurty Hodonice na tréningovém hřišti

Senioři rádi MÖLKKY

25.06.2015

Foto František Šimík

Místní senioři chodí hrát hru MÖLKKY. Co je k tomu potřeba?  Mölkka=kolík: 12 ks kolíků, průměr 55 mm, délka 150 mm, seříznuté pod úhlem 45°, na seříznuté části jsou mölkky očíslované číslicemi 1 – 12. Házecí kolík: 1 ks, průměr 55 mm, délka 225 mm.

Princip hry: Hrají proti sobě nejméně dva hráči/družstva. Ti se snaží házecím kolíkem srazit mölkky. Není vždy výhodné srazit co největší počet mölekk, o strategii rozhoduje počet získaných bodů svých i soupeře a rozestavení mölekk.Utkání se hraje na počet kol, kolik je hračů a nebo družstev, není-li pořadatelem předem provedena úprava. Kolo končí, jakmile jeden hráč/družstvo dosáhne rovných 50 bodů...

Ještě v průběhu prázdnin zoranizují senioři turnaj v této zajímavé hře. O termínu konání turnaje budete informováni

 

 

Pingpongový turnaj seniorů - to se jen tak nevidí

 

 

 

04.04.2015

V sobotu 4.4.2015 se uskutečnil v pingpongové herně TJ Hodonice I. ročník pingpongového velikonočního turnaje seniorů. Zúčastnilo se ho 11 hráčů a hráček starších 60-ti let. V kategorii mužů zvítězil Miroslav Chytil před Jiřím Sedlářem a Pavlem Sedlářem. V kategorii žen zvítězila Marie Králová před Jaroslavou Chytilovou a Miluškou Sedlářovou. Turnaj uspořádal klub seniorů PODYJÍ Hodonice ve spolupráci s TJ Hodonice. Poděkování Jaroslavě Chytilové a všem, kteří turnaj připravili - dokonale!

 

Senioři v TJ Hodonice - netradiční spojení!

30.01.2015

Hodoničtí a tasovičtí senioři projevili zájem o využívání některých prostor kulturního domu v Hodonicích. Protože tyto prostory ke své činnosti využívá TJ Hodonice, senioři souhlasili se vstupem do této organizace. Ke své činnosti budou využívat šachový sál a pro pravidelné cvičení sál aerobiku TJ Hodonice. Na další spolupráci se určitě domluvíme ...

 

 

 

 

 

 

Vyhledat

Pozvánka na akce

 PINGPONGOVÁ HERNA
OBSAZENOST

-------------------------------

email:
hernahodonice@gmail.com

-------------------------------

CVIČEBNÍ SÁL KD
OBSAZENOST

e-mail:
telocvicnakd@gmail.com

-------------------------------

VALNÁ HROMADA

-------------------------------

POZVÁNKA NA CVIČENÍ S DĚTMI

-------------------------------

CVIČENÍ SENIORŮ

-

TJ Hodonice sponzoruje

Z výtěžku kulturní akce VINAŘSKÝ TUFR 2012 a 2013 a za přispění mnoha dobrovolníků a firmy HAIVA TASOVICE byla postavena zastřešená lavička na Svatoklementské stezce
CELÝ TEXT ZDE

-

Z výtěžku kulturní akce PIVNÍ KORBEL 2014 bylo postaveno nové WORKOUT hřiště v areálu Farské zahrady v Tasovicích

-

Z výtěžku akce PIVNÍ KORBEL 2015 byly pořízeny nové kroje pro místní folklórní dětský soubor TULIPÁNEK

-

REKLAMNÍ TRIČKO

-

TJ Hodonice a kultura

-

TJ Hodonice a turistika

-

TJ Hodonice staví hřiště

Z výtěžku kulturní akce Pivní korbel 2014 a za přispění mnoha dobrovolníků, firmy HAIVA TASOVICE a Mirka Horáka z Křidlůvek bylo v březnu 2014 postaveno hřiště pro cvičení s vlastní váhou - WORKOUT

video - průběh výstavby hřiště

-